با Monospinner آشنا شوید؛ ساده ترین پهپاد دنیا تنها با یک ملخ [تماشا کنید]

تجربه نشان داده که هرقدر وسیله پرنده شما پیچیده تر باشد، فاکتورهایی که می تواند منجر به سقوطش شود نیز بیشتر خواهد بود. شاید همین دیدگاه بوده که خالق Monospinner را وا داشته پهپادی طراحی کند که مکانیزم پروازی آن از همه نمونه های موجود ساده تر باشد. این وسیله تنها از یک ملخ بهره می برد و در عین حال همانند دیگر پهپادها قابلیت کنترل دارد.

تفاوت این پرنده عجیب با هلیکوپترهای کودکانه ای که با کشیدن یک نخ به هوا بلند می شوند، همین قابلیت هدایت پذیری آن است. گرچه Monospinner از لحاظ قدرت مانور با هلیکوپترهای RC و پهپادهای چهار یا هشت ملخه قابل رقابت نیست، اما ایده خلاقانه به کار رفته در آن چیزی کم از آنها ندارد.

به طور معمول هلیکوپترها برای ثابت ماندن در هوا و نچرخیدن به دور خود، نیازمند یک ملخ کوچک در قسمت دُم، و یا دو ملخ با جهت حرکت مخالف هستند. اما Monospinner فاقد هردوی اینهاست و در حقیقت هیچ مکانیزم جداگانه ای نیز برای هدایت ندارد. به جای آن این پهپاد از یک طراحی عجیب و نامتقارن برخوردار است، که همین ویژگی کمک می کند در هوا باقی بماند و حتی قابل هدایت شود. البته عجیب نیست که در نبود ملخ دوم، شاهد حرکت مداوم آن به دور خودش باشیم.