اگر به دنبال جایگزینی مناسب برای این اپ هستید شاید بهتر باشد نگاهی به آفیس لنز مایکروسافت بیاندازید که کلیه امکانات مورد انتظار از یک اپ اسکنر را در خود دارد.