بازیگران

روزیاتو: ۱۰ سکانس تکان دهنده تاریخ سینما که تماشا کردن آن ها جرأت می خواهد

سرگرمی و پیام اجتماعی یک ترکیب بسیار راضی کننده هستند و با استفاده از این ترکیب است که سینما انعکاسی بی نقص از زندگی روزمره ما را با هر فیلم سینمایی جدید به تصویر می کشد. از طریق سینما با شخصیت هایی روبرو می شویم که می توانیم با آن ها همزادپنداری کنیم، که حال و هوای آشنایی دارند و تم هایی از درک جهانی را می توان در آن ها دید.

در روزیاتو بخوانید

رمزتان را گم کرده‌اید؟