جاده آجری زرد

کشف جاده آجری زرد رنگ در اقیانوس آرام یادآور کارتون جادوگر شهر اوز [تماشا کنید]
علمی ، محیط زیست

کشف جاده آجری زرد رنگ در اقیانوس آرام یادآور کارتون جادوگر شهر اوز [تماشا کنید]

خدمه یک کشتی اکتشافی با نام «ناتیلوس» درحال پیمایش اقیانوس آرام بودند، متوجه جاده‌ای سنگفرش شده در کف اقیانوس شدند. ...