جهش ژنتیکی

تحقیق جدید: تغییر ژنتیکی کوچکی در DNA، ‌انسان را بیشتر مستعد ابتلا به سرطان کرده است
سلامت ، علمی

تحقیق جدید: تغییر ژنتیکی کوچکی در DNA، ‌انسان را بیشتر مستعد ابتلا به سرطان کرده است

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که جهش ژنتیکی کوچکی در DNA و در ژن سرکوب‌کننده تومورهای سرطانی، باعث شده انسان‌‌ها بیشتر ...