حیات زمین

دانشمندان احتمالا یک ارگانیسم زنده 830 میلیون ساله را در سنگی باستانی کشف کرده‌اند
علمی ، محیط زیست

دانشمندان احتمالا یک ارگانیسم زنده 830 میلیون ساله را در سنگی باستانی کشف کرده‌اند

دانشمندان از کشف مهمی خبر داده‌اند که منشأ جدیدی را برای حیات در تاریخ زمین مطرح می‌کند. آن‌ها در مطالعات ...