سیاهچاله مرکزی راه شیری

تصویری که دانشمندان را به ماه برد! نگاهی دقیق‌تر به سیاهچاله غول‌پیکر راه شیری
علمی ، نجوم و فضا

تصویری که دانشمندان را به ماه برد! نگاهی دقیق‌تر به سیاهچاله غول‌پیکر راه شیری

برای دهه‌ها، اخترشناسان دربارهٔ قلب کهکشان راه شیری مشغول حدس و گمان بودند. روز گذشته، دانشمندان از اولین تصویر ابرسیاهچاله‌ای ...