فرمت تصویری

فرمتی برای فرمانروایی بر دنیای میم‌ها: استفان ویلهایت چگونه GIF را خلق کرد؟
تکنولوژی ، نرم افزار و اپلیکیشن

فرمتی برای فرمانروایی بر دنیای میم‌ها: استفان ویلهایت چگونه GIF را خلق کرد؟

حتی اگر تاکنون نام «استفان ویلهایت» را نشنیده باشید، حتما با مهم‌ترین اثر او آشنایی دارید. ویلهایت که چند روز ...