فریم

FPS  یا فریم ریت چیست؟
تکنولوژی

FPS یا فریم ریت چیست؟

آیا با مفهوم FPS و فریم ریت آشنا هستید، می‌دانید چرا FPS اهمیت دارد و چرا باید برای اجرای بازی‌ها ...