فضانورد

مریخ‌نورد استقامت برای اولین بار سرعت صوت در مریخ را اندازه گرفت
علمی ، نجوم و فضا

مریخ‌نورد استقامت برای اولین بار سرعت صوت در مریخ را اندازه گرفت

کمتر از دو ماه پس از جمع‌آوری اولین نمونه‌ سنگ‌ها از مریخ، مریخ‌نورد استقامت (Perseverance) درحال جمع‌آوری نمونه باورنکردنی دیگری ...