گزارش میدانی

گزارش میدانی: سرگردانی در مراکز واکسیناسیون: به دنبال دز دوم واکسن کرونا
اخبار تکنولوژی

گزارش میدانی: سرگردانی در مراکز واکسیناسیون: به دنبال دز دوم واکسن کرونا

شاید زیاد به چشم نیاید چون هنوز جمعیت زیادی هنوز دز اول واکسن را نزدند، جمعیت سالخورده‌ای متشکل از پدربزرگ‌ها ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato