GDC — صفحه ۸

GDC 2014 تهدید به بمب گذاری شد
ویجیاتو - بازی

GDC 2014 تهدید به بمب گذاری شد

برگزار کنندگان گردهمایی انتخاب بازی سازان ۲۰۱۴ (۲۰۱۴ GDCA) خبر از ارسال ایمیلی تهدید آمیز به ۲۵ نفر از اعضای کمیته داوران داده ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato