زحل — صفحه ۷

از منظر علم، زمین دو ماه دارد
علمی

از منظر علم، زمین دو ماه دارد

همه ما ماه را می شناسیم و دوستش داریم، اما به قدری در مورد یکتایی این جرم آسمانی مطمئنیم که ...
ساختار 6 وجهی روی سیاره زحل چیست؟
علمی

ساختار 6 وجهی روی سیاره زحل چیست؟

همیشه یک اتفاق عجیب و مرموزی روی سیاره زحل، زیباروی منظومه شمسی در حال رخ دادن است. از حلقه ی معروف ...
یک پدیده ناشناس در قمر زحل رویت شد
علمی

یک پدیده ناشناس در قمر زحل رویت شد

تصاویری که توسط سفینه فضایی «کاسینی(Cassini)» ناسا در تیرماه سال گذشته ثبت شده اند، از یافتن خصوصیت عجیبی در قمر زحل به ...