آخرین مطالب — صفحه ۶۶۸۷
فیسبوک استارتاپ QuickFire را خرید

فیسبوک استارتاپ QuickFire را خرید

در آخرین آمار دوره ای منتشر شده توسط فیسبوک، رشد تماشای ویدئو در این شبکه اجتماعی دیده می شود. مشخص ...