برای برداشتن گامی دیگر به جلو، فیلیپس از چراغ های Hue مخصوص فضای باز هم رونمایی کرده که تصویر آن در بالا دیده می شود. در حال حاضر هیچ اطلاعاتی درباره لوازم نورپردازی جدید فیلیپس در دسترس نیست اما می دانیم که طی تابستان آتی باید منتظر عرضه آنها به بازار باشیم.