ابر ماژلانی

ویدئوی شبیه‌سازی ناسا از چرخش ستارگان به دور سیاهچاله در یک سیستم دوتایی [تماشا کنید]
علمی ، نجوم و فضا

ویدئوی شبیه‌سازی ناسا از چرخش ستارگان به دور سیاهچاله در یک سیستم دوتایی [تماشا کنید]

سیاهچاله‌ها اجرام مرموزی هستند که گرانش بسیار شدید آن‌ها سبب می‌شود حتی نور نیز نتواند از دام آن‌ها بگریزد. ستارگان ...