افغانستان — صفحه ۲

روزیاتو: مجموعه تصاویری قدیمی که افغانستانِ پیش از جنگ را به تصویر می کشند

روزیاتو: مجموعه تصاویری قدیمی که افغانستانِ پیش از جنگ را به تصویر می کشند

افغانستان، یکی از همسایگان ایران است و سرزمینی محسوب می شود که سالهاست در گیر و دار جنگ به سر می برد. اما این کشور همواره در چنین شرایطی نبوده و روزگاری نیز آرامش و ثابت بر آن حکم می رانده.

در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش نگاهی داشته به مجموعه تصاویری که افغانستان را در ایام پیش از شروع جنگ با بیگانگان و جنگ های داخلی به تصویر می کشند و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

در روزیاتو بخوانید

بازدید وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان از شهر صنعتی یزد و ابراز علاقه به استفاده از دانش شرکت های ایرانی
تکنولوژی

بازدید وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان از شهر صنعتی یزد و ابراز علاقه به استفاده از دانش شرکت های ایرانی

عصر دیروز، سه‌شنبه، وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان، عبدالرزاق وحیدی، در سفر خود در رأس هیأت تجاری به شهر ...