چین — صفحه ۹

اولین راه‌پیمایی فضایی فضانوردان چینی در خارج از ایستگاه جدید [تماشا کنید]
علمی ، نجوم و فضا

اولین راه‌پیمایی فضایی فضانوردان چینی در خارج از ایستگاه جدید [تماشا کنید]

فضانوردان ایستگاه فضایی جدید چین امروز اولین راه‌پیمایی فضایی خود را انجام دادند. آن‌ها سه ماه در ایستگاه فضایی «تیانگونگ» ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato