ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

رپورتاژ آگهی

دزد اطلاعات خود نباشید! [رپورتاژ آگهی]

زمانی که در یک خیابان شلوغ در حال راه رفتن هستید و کیفی از مدارک، پول و ... در دست دارید، برای عدم دزدیده شدن کیف دستی خود، حاضر به انجام چه کار هایی هستید؟ ...

سلب مسئولیت: دیجیاتو صرفا نمایش‌دهنده این متن تبلیغاتی است و تحریریه مسئولیتی درباره محتوای آن ندارد.

زمانی که در یک خیابان شلوغ در حال راه رفتن هستید و کیفی از مدارک، پول و ... در دست دارید، برای عدم دزدیده شدن کیف دستی خود، حاضر به انجام چه کار هایی هستید؟ استفاده از رمز؟ یا روش بهتری را سراغ دارید؟  دنیای آنلاین این روز ها از همان خیابان شلوغ وضعیت نا بسامان تری را دارد و تمامی اطلاعات شما، ایمیل ها، رمز ها، حساب های بانکی و... در معرض دزدیده شدن توسط هکران و سودجویان می باشند به گونه ای که اگر شما از راه های حفاظت اطلاعات خود آگاهی کامل را نداشته باشید، مناسب ترین فرد جهت دزدی اطلاعات می باشید و ممکن است با دست خود باعث مختل شدن امنیت شوید. اما راه حل چیست؟ فرار از دنیای مجازی یا خرید آنتی ویروس ؟

ویروس ها همان  بد افزارها و نرم افزارهای خطرناکی هستند که توسط هکرها ایجاد و در فضای اینترنت منتشر می شوند. گفتنی است که ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﻣﺨﺮب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ نیت آنها ، ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت سیستم فرد قربانی اﺳﺖ. اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن می تواند: رﻗﺎﺑﺖ ، ﺳﻴﺎسی ، ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی شخصی و ﮔﺮوهی ، ﺷﻬﺮت طلبی و ...باشد. آنتی ویروس های زیادی برای مقابله با این مشکلات ارائه شده اند که از جمله آنها می توان از کسپرسکی 2017 ، نود 32 ورژن 10 ، بیت دیفندر 2017 ، اویرا 2017 و ... نام برد.

بد افزارها اکثرا شاه کلیدی برای انتشارخود دارند و معمولا برای انتشار به گونه ای تنظیم شده اند، که با کلیک روی فایل مورد نظر یا باز کردن آن شروع به فعالیت می کنند. به طور مثال شما با کلیک روی فایلی که از اینترنت گرفته اید، به آن فرصت انتشار می دهید. زیرا سازنده، تنظیمات را به گونه ای انجام داده است که بعد از کلیک دکمهOpen  این بدافزار منتشر یابد. البته اکثر اوقات هکرها، به جای این عملکرد، برنامه ای می نویسند که با اتصال usb بلافاصله بد افزار وارد سیستم شما می شود. در این موقعیت تنها راه برای جلوگیری از ورود ویروس ها، نصب آنتی ویروس بر روی سیستم می باشد.

مهمترین برنامه های مخرب از لحاظ نوع آسیب رسانی :

نرم افزاری:

>اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، داده ها را ﺧﺮاب ﻳﺎ دو چندان می ﻛﻨﻨﺪ؛ و می توانند بخشی یا همه ی آن را از ﺑﻴﻦ ببرند. عملکرد آنها به گونه ای است که ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در سیستم ﺣﻤﻠﻪ کرده و آن ها را ﻣﺨﺘﻞ میﻛﻨﻨﺪ.

سخت افزاری:

آﺳﻴﺐ رﺳﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری جزء بی رحمانه ترین برنامه های مخرب هستند، چرا که ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری همانند دیسک ﺳﺨﺖ ، هارد دیسک، مادرﺑﺮد و ... ﺻﺪﻣﻪ می زﻧﻨﺪ.

نفوذ کننده:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی نفوذ کننده، به صورت پنهانی در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و شخصی ﻧﻔﻮذ کرده و می ﺗﻮاﻧﻨﺪ با اهداف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ پیش روند. به عنوان مثال می توانند ازاﻃﻼﻋﺎت و داده ها کپی ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ دراﻳﻮﻫﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و یا آن ها را از بین ببرند.
مهمترین برنامه های مخرب در سیستم از لحاظ عملکرد :

ویروس:

برنامه هایی که پس از وارد شدن به سیستم ، اقدامات غیرمنتظره ای را انجام داده و خود را نشر می دهند.  اما خطر زیادی ندارند، ولی باز هم باید احتیاط کرد زیرا اکثرا با هدف تخریب اطلاعات، فایل ها، برنامه های کاربردی و ... نوشته شده اند. آنها طبیعتا ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ نیاز دارند و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می یابند. سیستمی که آنتی ویروس اورجینال، روی آن نصب نباشد، محیط مناسبی را برای رشد ویروس ها می باشد.

اسب های تروجان یا  Trojans:

اﺳﺐﻫﺎی تروجان  مظلوم نما هستند، ظاهری ﺑﺪون ﺧﻄﺮ، ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ ؛ و می تواند با یک اپلیکیشن بازی ، فایل ، یک مقاله علمی و... که از اینترنت یا شبکه های اجتماعی دانلود شده  و در سیستم اجرا می شود ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ را آﻏﺎز کرده و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻔﺎوت اصلی ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ در این است ﻛﻪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ آنها می باشند، اﻣﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

کرم ها یا  worms :

کرم ها  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮبی همانند وﻳﺮوسﻫﺎ می باشند از جمله قابلیت آنها : ورود پنهانی، آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ، مستقل هستند.  ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎ در اشغال فضای Ram و ﻛﻨﺪ کردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ram قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

بدون شک برای جلوگیری از ورود هر کدام از موارد ذکر شده به سیستم ، باید از آنتی ویروس اورجینال استفاده کنید.حال سوالی که پیش می آید " آیا می توان از آنتی ویروس های کرک شده به جای خرید آنتی ویروس اورجینال استفاده کرد؟ " پاسخ صریح خیر است ، زیرا با توجه به سیاست سازنده آنتی ویروس ها ، امکان دارد سیستم شما را موش آزمایشگاهی فرض کنند  و تست ها و آزمون و خطاهای خود را، روی سیستم شما انجام دهند.

در آخر خاطر نشان می کنیم که با خرید آنتی ویروس ، مانند کسپرسکی 2017 ، نود 32 ورژن 10 ، بیت دیفندر 2017 ، اویرا 2017 و ...از اطلاعات شخصی مانند اکانت های شبکه های اجتماعی ، رمز کارت های اعتباری ، عکس های خانوادگی  و ... محافظت کنید. و این را در نظر داشته باشید که "همیشه پیشگیری ، بهتر از درمان است"

اهمیتی ندارد آنتی ویروس خود را از کجا تهیه کرده اید!  فروشگاه آنتی ویروس مرکزش با  30% تخفیف آنتی ویروس شما را تمدید می کند. هدف ما از فروش آنتی ویروس رضایت و امنیت شما در دنیای سایبری است.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی