گفتنی است که دیگر شبکه های اجتماعی همچون توئیتر مدتی است که برای ایجاد ارتباط بهتر میان کاربران خود از سراسر دنیا، ابزار ترجمه مشابهی با اینستاگرام را در اختیار آنها قرار داده اند.

مترجم درون برنامه ای اینستاگرام هنوز به طور رسمی به اپلیکیشن اضافه نشده، اما تعداد محدودی از کاربران گزارش داده اند که از ساعاتی پیش آن را در اپلیکیشن رؤیت کرده اند. بنابراین برای دسترسی و استفاده از ابزار مترجم احتمالا نباید مدت زمان زیادی منتظر بمانید.