سران Solace Lifesciences نرم افزار تغییر دهنده امواج مغزی ReNu را عامل قدرت این سیستم می دانند که در کاهش اضطراب ها موثر ظاهر می شود. طرز استفاده از این وسیله بسیار جالب است.

کاربران پیش از استفاده از این تکنولوژی لازم است تا موادی مثل کرم یا مواد مغذی جویدنی مصرف کنند که به ادعای کمپانی همگی «آمینو اسیدهای طبیعی» هستند. مرحله بعدی اتصال برچسب هایی کوچک پشت گوش کاربر است که تولید سیگنال کرده و به سرعت جذب مواد مغذی را افزایش می دهند.

در ادامه تحریکی که توسط این سیگنال ها انجام می گیرد مغز فرد را برای دریافت امواج صوتی بینورال صادر شده از نرم افزار ReNu آماده می سازد. ضمنا کیت ReNu حاوی یک هدست Everest Elite کمپانی JBL هم هست که از قدرت بازدارندگی نویزهای محیط اطراف برخوردارند.

صدایی که از این هدست پخش می شود ترکیبی از امواج بینورال است که می توانند در فرکانس های مغزی تغییر ایجاد کنند. از طریق این صداست که ReNu فرکانس ها را مابین نواحی آلفا و تتا به نوسان انداخته تا نتیجه کار القای احساس آرامش و ریلکسیشن به فردی باشد که روز پر اضطرابی را پشت سر گذرانده است.