این پیشرفت به ظاهر کوچک در تکنولوژی ذخیره سازی، اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که هارد درایوهای مدرن به 100 هزار اتم برای دخیره یک بیت واحد نیازمند هستند، این پیشرفت می تواند اندازه حافظه های ذخیره سازی آتی را کاهش دهد. IBM تخمین زده که می تواند کاتالوگ کامل موسیقی های آیتونز (شامل 35 میلیون ترک موسیقی) را به این روش در دیسکی به اندازه کارت اعتباری جای دهد.

سیستم تازه IBM، از اتم های هولمیم روی سطحی از اکسید منیزیم بهره می برد که قطب های مغناطیسی اتم را پایدار نگه می دارد. جهت این قطب ها، متشکل بودن اتم از 1 یا 0 را تعیین می کند. برای نگارش اطلاعات در این سیستم ذخیره سازی، یک سوزن مایکروسکوپی با جریانی مغناطیسی، جهت اتم ها را دستخوش تغییر می کند. برای خواندن اطلاعات نیز همین روند به صورت بالعکس صورت می گیرد یا کافی است جریان های مغناطیسی در حال عبور از هر اتم، اندازه گیری شوند.

با این همه باید در نظر داشته باشیم که این تکنولوژی به این زودی ها قرار نیست به دست عموم برسد؛ چرا که سیستم IBM نیازمند نوع خاصی از میکروسکوپ الکترونی است که به کمک نیتروژن مایع خنک می شود و برای کار کردن باید در محیط خلاء قرار داده شود.