چند درصد از کاربران ایرانی به اینترنت دسترسی دارند؟

مرکز آمار ایران به تازگی جدیدترین گزارش وضعیت چندین مورد از شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر ساخته که از رشد قابل توجه آنها حکایت دارد.

طبق این آمار، نسبت خانوارهای دارای رایانه در کشور به ۶۱.۳۹ درصد رسیده است. این مقدار در پایان سال ۱۳۹۴ برابر با ۵۷.۴ درصد اعلام شده بود که بنابراین با رشد ۷ درصدی در این حوزه روبرو هستیم. از سوی دیگر، نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت هم از ۵۵.۵۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۶۲.۲۱ درصد در اسفند ۱۳۹۵ رسیده که رشد قابل توجه ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

یکی از مهم ترین شاخص های این حوزه یعنی ضریب نفوذ اینترنت در بین کاربران ایرانی نیز رقم ۵۳.۲۳ درصد را نشان می دهد. این معیار در اسفند ۱۳۹۴ برابر با ۴۵.۳ درصد بود و بنابراین افزایش چشمگیر ۱۷.۵ درصدی در آن، حرکت مثبت کشور به سمت جامعه ای اطلاعاتی را نوید می دهد.

گفتنیست علاوه بر این سه شاخص، ۱۸ نشانگر دیگر نیز در طرح های «آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط مرکز آمار ایران اندازه گیری می شوند. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری نظام پایش شاخص های فوق نیز وظیفه نظارت و تأمین مالی این طرح را بر عهده دارد.

نظرات ۴

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟