کوچک ترین ستاره جهان هستی با ابعادی در حد سیاره زحل کشف شد

کوچک ترین ستاره جهان هستی با ابعادی در حد سیاره زحل کشف شد

اخترشناسان دانشگاه کمبریج، ستاره جدیدی را کشف کردند که اندکی بزرگ تر از سیاره زحل است، بنابراین کوچک ترین ستاره کشف شده توسط بشر تا به امروز محسوب می شود.

این ستاره کوچک با نام EBLM J0555-57Ab در فاصله 600 سال نوری از زمین قرار گرفته. طبق قوانین فیزیک، ابعاد یک ستاره از این کوچک تر نمی شود، اما جالب است که با یکی از چگال ترین ستاره های فعال هم روبرو هستیم. کشش جاذبه در سطح این جسم فضایی حدود 300 برابر بیشتر از سطح زمین است، یعنی جرم کافی برای آغاز واکنش های همجوشی هسته ای در آن وجود دارد.

محقق ارشد این پژوهش می گوید:

کشف ما نشان می دهد ستاره ها تا چه حد می توانند کوچک باشند. اگر جرم این ستاره اندکی کمتر بود، واکنش همجوشی هیدروژن در مرکزش شکل نمی گرفت و تبدیل به یک کوتوله قهوه ای می شد.

کوتوله های قهوه ای می توانند بزرگ و داغ باشند، اما جرم کافی برای انجام واکنش همجوشی در آنها وجود ندارد. در مقابل، ستاره جدید با ابعادی بسیار کوچک، به اندازه کافی چگال است تا به ستاره ای کامل بدل گردد. کمترین مقدار تئوری جرم یک ستاره بین 0.07 تا 0.08 جرم خورشید برآورد شده، و EBLM J0555-57Ab با 0.081 جرم خورشید، دقیقاً در این مرز واقع شده است.

گفتنیست کشف این ستاره کوچک، دانشمندان را امیدوار ساخته تا بتوانند با ابزارهای رصد اگزوپلنت ها، موارد مشابه دیگری را نیز شناسایی نمایند و اطلاعات بیشتری را در مورد آنها و سامانه های ستاره ای احتمالی در اطرافشان به دست آورند. شاید کشف سکونتگاه دوم انسان به این ستاره های کوچک وابسته باشد.

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.