زحل

لرزه‌نگاری با حلقه‌های زحل: محققان از هسته‌ای نرم و سیال خبر می‌دهند
علمی ، نجوم و فضا

لرزه‌نگاری با حلقه‌های زحل: محققان از هسته‌ای نرم و سیال خبر می‌دهند

محققان به تازگی متوجه شده‌اند که حلقه‌های زحل در کنار زیبایی بی‌مانندشان، ویژگی‌های ساختاری درون زحل را نیز نشان می‌دهند. ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato