زحل — صفحه ۵

چرا زمین از فضا آبی به نظر می آید؟
علمی

چرا زمین از فضا آبی به نظر می آید؟

مریخ سیاره ای سرخ است؛ ماه خاکستری، زحل طلایی و خورشید هم با نور سفید رنگ خیره کننده اش شهرت ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato