آشیش کاپور، یکی از محققین مایکروسافت می گوید: «پرندگان این کار را بسیار روان انجام می دهند و طبیعت را مطیع خود می کنند. و آنها این کار را با مغزی به اندازه بادام زمینی انجام می دهند. هوش مصنوعی مغزی ندارد، بنابراین باید نه تنها دمای هوا را تشخیص دهد، بلکه پیش بینی کند جریان هوای گرم بعدی کجا خواهد بود و چطور می توان روی آن سوار شد. البته برای این آزمایش، هواپیما یک موتور داشت و شخصی روی زمین آن را از راه دور کنترل می کرد تا در صورت شکست هوشمندی هواپیما، آن را هدایت کند.»

هدف نهایی مایکروسافت این است که هواپیمای خود را به صورت نامحدود با انرژی خورشیدی یا بادی، در میان آسمان و زمین نگه دارد. این هواپیماها شاید یک روز به عنوان برجک های مخابراتی خودران ظاهر شوند؛ درست مثل پروژه لئون گوگل و Tether-Antenna فیسبوک.

علاوه بر این، مایکروسافت با توسعه این هوش مصنوعی پیچیده می خواهد زیرساخت لازم برای الگوریتم هایی که باید تصمیمات صدم ثانیه ای بگیرند را فراهم کند؛ مانند الگوریتم های به کار گرفته شده در اتومبیل های خودران.