چین برنامه دارد تا ایستگاه فضایی خود را در مدار پایین زمین تا سال 2023 راه اندازی کند و اگر آمریکا بخواهد بعدها مثل برنامه موشکی اش وابسته به روسیه شود، چهره خوبی از ایالات متحده به جای نمی گذارد و آن ها را وابسته نشان می دهد مثل ترک معاهده پاریس بر سر تغییرات اقلیمی؛ این استدلالی است که لوپز-آلگریا، فرمانده پیشین ایستگاه فضایی بین المللی دارد: «متنفرم از اینکه آن را به زبان بیاورم ولی اینطور است که نقش رهبریمان را دو دستی تقدیم کنیم.»

او در ادامه شرایط را واضح و بی پرده اینگونه توصیف می کند: «اگر ISS را کنار بگذاریم، و هیچ جایگزینی برایش در نظر گرفته نشود، باید موشک های روسی بخریم تا به ایستگاه فضایی چینی ها برویم. به نظر یک فاجعه ژئوپولتیک است.»

البته فرمانده سابق ISS چندان به تصمیم های فعلی ترامپ اهمیتی نمی دهد و می گوید کسی چه می داند که از حالا تا آن روز چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ اما در عین حال ناسا و صنعت هوافضا باید برای داشتن یک جایگزین آمریکایی اقدام کنند.

با همه این تفاسیر، تا پایان عمر ایستگاه فضایی بین المللی از دیدگاه ترامپ، یک (یا شاید دو) دولت دیگر عوض خواهد شد و ممکن است همه این تصمیم ها کنار گذاشته شود.