راهنمای بازی God of War قسمت سوم: زره ها

راهنمای بازی God of War قسمت سوم: زره ها

نسخه جدید بازی گاد آف وار نه تنها قدم جدیدی در این سری بازی بسیار محبوب بلکه پله ای رو به بالا در استانداردهای ساخت بازی بود. نسخه جدید بازی تغییرات گسترده ای را نسبت به نسخه های قبل ایجاد کرده است. همه چیز، از ساده ترین نکات ظاهری بازی گرفته تا شیوه لوت کردن و درگیری تغییر کرده و بازی با داستانی بسیار جذاب، ملموس و هیجان انگیز و با پیشروی در قالب یک پلان ثابت شما را بیشتر از همیشه به شخصیت کریتوس نزدیک می کند.

علاوه بر آن، تغییرات دیگری هم در طریقه پیشروی و پیشرفت در بازی ایجاد شده. بنابراین لازم است برای آشنایی بهتر با محیط بازی و پیشرفت سریع تر با چند نکته از قبل آشنا باشید. در این مجموعه مقاله قصد داریم توضیحاتی درباره چیزهای جدید در بازی برای شما فراهم کنیم و در هر قسمت به یک موضوع خاص خواهیم پرداخت. قسمت های مختلف این مجموعه مقاله به شرح زیر خواهند بود:

زره ها

زره ها هم مانند سلاح ها تا حدود زیادی در طول داستان بازی ارتقا می یابند و برای ارتقا دادن فقط به هک سیلور (واحد پولی درون بازی) نیاز دارید. با این حال برای تعداد از این ارتقاها به مواد اولیه نیاز دارید و اکثر این مواد اولیه در موسپلهایم و نیفلهایم وجود دارند. همچنین برخی دیگر از ست های زره از طریق انجام دادن ماموریت های فرعی و باز کردن صندوقچه های قرمز به دست می آیند.

شما در بازی هیچوقت نیازی به حفاری و پیدا کردن منابع اولیه نخواهید داشت و با کامل کردن داستان بازی مقدار بسیار زیادی از ای منابع را به دست می آورید که برای ارتقای زره ها کافی است. همچنین، اگر آیتم های خاص هر مکان را فراموش کرده باشید می توانید نام آنها را در قسمت Lost Items هر مغازه در طول بازی پیدا کنید.

ست های زره درون بازی به شرح زیر هستند:

Exile Set

 • زره سینه: ۳ دفاع
 • زره مچ: ۳ دفاع
 • زره کمر: ۲ دفاع
 • سطح/میزان نایابی: Level 1 (Common)
 • مکان دریافت: موجود از آغاز بازی

Boar Hide Set

 • زره سینه: ۱۲ قدرت، ۴ دفاع، ۵۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۹ قدرت، ۳ دفاع، ۳۷۵۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۹ قدرت، ۳ دفاع، ۳۷۵۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level 1 (Common)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Reaver Set

 • زره سینه: ۱۰ دفاع، ۵۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۷ دفاع، ۳۷۵۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۷ دفاع، ۳۷۵۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level 1 (Common)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Arcane Set

 • زره سینه: ۶ دفاع، ۸ کول دان
 • زره مچ: ۴ دفاع، ۵ کول دان
 • زره کمر: ۴ دفاع، ۵ کول دان
 • سطح/میزان نایابی: Level 1 (Common)
 • مکان دریافت: هر سه تکه در صندوقچه های قرمز منطقه Foothills قرار دارند

Wolfskin Set

 • زره سینه: ۸ قدرت، ۷ قدرت سحرآمیز، ۱۴ دفاع، ۸۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۶ قدرت، ۵ قدرت سحرآمیز، ۱۰ دفاع، ۶۰۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۶ قدرت، ۵ قدرت سحرآمیز، ۱۰ دفاع، ۶۰۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۲ (Common)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Viken Set

 • زره سینه: ۱۷ دفاع، ۴ جان، ۸۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۳ دفاع، ۳ جان، ۶۰۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۳ دفاع، ۳ جان، ۶۰۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۲ (Common)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Runic Set

 • زره سینه: ۱۶ قدرت سحرآمیز، ۱۳ دفاع
 • زره مچ: ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۱۰ دفاع
 • زره کمر: ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۱۰ دفاع
 • سطح/میزان نایابی: Level ۲ (Common)
 • مکان دریافت: هر سه تکه در صندوقچه های قرمز منطقه آلفهایم قرار دارند

Focus Set

 • زره سینه: ۲۶ دفاع، ۱۷ کول دان
 • زره مچ: ۱۸ دفاع، ۱۳ کول دان
 • زره کمر: ۱۸ دفاع، ۱۳ کول دان
 • سطح/میزان نایابی: Level ۳ (Rare)
 • مکان دریافت: هر سه تکه در صندوقچه های قرمز منطقه Mountain قرار دارند

Tyr’s Set

 • زره سینه: ۵ قدرت، ۴ قدرت سحرآمیز، ۲۴ دفاع، ۳ جان، ۶ شانس، ۷ کول دان
 • مواد لازم: ۱ پیشکش به تیر (Offering to Tyr)، ۲۴ طلای ایژیر (Aegirs Gold)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۳ قدرت، ۳ قدرت سحرآمیز، ۱۹ دفاع، ۲ جان، ۴ شانس، ۵ کول دان
 • مواد لازم: ۱ پیشکش به تیر (Offering to Tyr)، ۱۸ طلای ایژیر (Aegirs Gold)، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۳ قدرت، ۳ قدرت سحرآمیز، ۱۸ دفاع، ۲ جان، ۴ شانس، ۵ کول دان
 • مواد لازم: پیشکش به تیر (Offering to Tyr)، ۱۸ طلای ایژیر (Aegirs Gold)، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۳ (Rare)
 • مکان دریافت: تمام کردن ماموریت های فرعی Wayward Spirits در میدگارد (منطقه Lake of Nine)

Metal-Plated Set

 • زره سینه: ۲۰ قدرت، ۲۲ دفاع، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۵ قدرت، ۱۷ دفاع، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۵ قدرت، ۱۷ دفاع، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۳ (Rare)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Defender’s Set

 • زره سینه: ۳۰ دفاع، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۲۳ دفاع، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۲۳ دفاع، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۳ (Rare)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Ancient Set

 • زره سینه: ۱۸ قدرت، ۳۶ دفاع
 • مواد لازم: ۳ Ancient’s Heart، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۰ قدرت، ۶ قدرت سحرآمیز، ۲۷ دفاع
 • ۸ تکه سنگ های انشنت (Ancient’s Rubble)، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۶ قدرت، ۲۷ دفاع، ۱۰ کول دان
 • ۸ تکه سنگ های انشنت (Ancient’s Rubble)، ۹۶۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۳+ (Rare)
 • مکان دریافت: شکست دادن یک انشنت ( Traveller) و بردن یکی از لوت های او به یک مغازه

Dwarven Runic Set

 • زره سینه: ۱۴ قدرت، ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۳۲ دفاع، ۶ جان، ۲۰۵۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۰ قدرت، ۸ قدرت سحرآمیز، ۲۴ دفاع، ۴ جان، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۱ قدرت، ۹ قدرت سحرآمیز، ۲۷ دفاع، ۵ جان، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Rare)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Völunder Set

 • زره سینه: ۱۰ قدرت، ۳۶ دفاع، ۱۲ جان، ۲۰۵۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۷ قدرت، ۲۷ دفاع، ۹ جان، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۷ قدرت، ۲۷ دفاع، ۹ جان، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Rare)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Traveller Set

 • زره سینه: ۱۰ قدرت، ۳۴ دفاع، ۲۰ جان
 • مواد لازم: ۵ تکه زره رهگذر (Traveller’s Armor Shard)، ۱۶۴۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۷ قدرت، ۲۵ دفاع، ۱۴ جان
 • مواد لازم: ۱۸ جام رهگذر منفور (Traveller’s Grisly Trophy)، ۳ تکه زره رهگذر (Traveller’s Armor Shard)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۷ قدرت، ۲۵ دفاع، ۱۴ جان
 • مواد لازم: ۱۲ جام رهگذر منفور (Traveller’s Grisly Trophy)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Legendary)
 • مکان دریافت: شکست دادن یک دشمن رهگذر (Traveller) و بردن یکی از لوت های او به یک مغازه

Arcane Might Set

 • زره سینه: ۲۱ قدرت، ۱۷ قدرت سحرآمیز، ۴۴ دفاع، ۱۰ جان، ۳۷۷۵۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۶ قدرت، ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۳۳ دفاع، ۸ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۶ قدرت، ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۳۳ دفاع، ۸ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Vigour Set

 • زره سینه: ۱۲ قدرت، ۴۶ دفاع، ۱۸ جان، ۳۷۷۵۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۹ قدرت، ۳۴ دفاع، ۱۳ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۹ قدرت، ۳۴ دفاع، ۱۳ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Mythic Clarity Set

 • زره سینه: ۱۲ قدرت، ۴۴ دفاع، ۲۶ کول دان
 • زره مچ: ۹ قدرت، ۳۳ دفاع، ۲۰ کول دان
 • زره کمر: ۹ قدرت، ۳۳ دفاع، ۲۰ کول دان
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: هر سه قطعه در صندوقچه های قرمز در منطقه Mountain قرار دارد.

Protection Set

 • زره سینه: ۱۲ قدرت، ۵۵ دفاع، ۳۷۷۵۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۹ قدرت، ۴۲ دفاع، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۹ قدرت، ۴۲ دفاع، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

True Warrior Set

 • زره سینه: ۲۸ قدرت، ۴۱ دفاع، ۹ جان، ۳۷۷۵۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۲۱ قدرت، ۳۱ دفاع، ۷ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۲۱ قدرت، ۳۱ دفاع. ۷ جان، ۲۸۳۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

World Serpent Set

 • زره سینه: ۱۴ قدرت، ۳۰ قدرت سحرآمیز، ۴۳ دفاع
 • زره مچ: ۱۰ قدرت، ۲۳ قدرت سحرآمیز، ۳۲ دفاع
 • زره کمر: ۱۰ قدرت، ۲۳ قدرت سحرآمیز، ۳۲ دفاع
 • سطح/میزان نایابی: Level ۵ (Legendary)
 • مکان دریافت: هر سه قطعه در صندوقچه های قرمز در معبد تیر (Tyr's Temple) قرار دارد.

Brok’s Set

 • زره سینه: ۲۷ قدرت، ۵۸ دفاع، ۶ شانس، ۱۱۰،۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۲۰ قدرت، ۴۳ دفاع، ۵ شانس، ۸۵،۰۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۲۰ قدرت، ۴۳ دفاع، ۵ شانس، ۸۵،۰۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۶ (Legendary)
 • مکان دریافت: انجام درخواست های براک و  سیندری در میدگارد

Sindri’s Set

 • زره سینه: ۲۸ قدرت سحرآمیز، ۵۰ دفاع، ۶ شانس، ۲۶ کول دان، ۱۱۰،۰۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۲۰ قدرت سحرآمیز، ۳۸ دفاع، ۵ شانس، ۲۰ کول دان، ۸۵،۰۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۲۰ قدرت سحرآمیز، ۳۸ دفاع، ۵ شانس، ۲۰ کول دان، ۸۵،۰۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۶ (Legendary)
 • مکان دریافت: انجام درخواست های براک و  سیندری در میدگارد

Smouldering Brimstone Set

 • زره سینه: ۲۴ قدرت، ۳۱ دفاع، ۶ جان
 • مواد لازم: ۲۴ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۶۴۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۸ قدرت، ۲۴ دفاع، ۴ جان
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۸ قدرت، ۲۴ دفاع، ۴ جان
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Blazing Magma Set

 • زره سینه: ۱۰ قدرت، ۳۴ دفاع، ۲۲ کول دان
 • مواد لازم: ۲۴ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۶۴۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۷ قدرت، ۲۶ دفاع، ۱۶ کول دان
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۸ قدرت، ۲۴ دفاع، ۴ جان
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Fallen Ash Set

 • زره سینه: ۱۰ قدرت، ۴۰ دفاع
 • مواد لازم: ۲۴ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۶۴۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۷ قدرت، ۳۰ دفاع
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۷ قدرت، ۳۰ دفاع
 • مواد لازم: ۱۸ خاکستر  آتشین (Smouldering Ember)، ۱۲۸۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۴ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان

Valkyrie Set

 • زره سینه: ۱۶ قدرت، ۱۲ قدرت سحرآمیز، ۵۵ دفاع، ۹ جان، ۲۳ کول دان
 • زره مچ: ۱۲ قدرت، ۹ قدرت سحرآمیز، ۴۲ دفاع، ۶ جان، ۱۷ کول دان
 • زره کمر: ۱۲ قدرت، ۹ قدرت سحرآمیز، ۴۲ دفاع، ۶ جان، ۱۷ کول دان
 • سطح/میزان نایابی: Level ۶ (Epic)
 • مکان دریافت: ۹ والکیری را شکست دهید، تکه های زره در لوت برخی از آنها قرار دارد

Ivaldi’s Deadly Mist Set

گاد آف وار

 • زره سینه: ۲۸ قدرت، ۲۲ قدرت سحرآمیز، ۵۸ دفاع، ۱۶ جان
 • مواد لازم: ۱۵۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۲۰۵۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۲۲ قدرت، ۱۷ قدرت سحرآمیز، ۴۴ دفاع، ۱۲ جان
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۲۲ قدرت، ۱۷ قدرت سحرآمیز، ۴۴ دفاع، ۱۲ جان
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۷ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان، اما مواد لازم باید از نیفلهایم تهیه شود

Ivaldi’s Cursed Mist Set

گاد آف وار

 • زره سینه: ۱۸ قدرت، ۴۴ قدرت سحرآمیز، ۵۶ دفاع
 • مواد لازم: ۱۵۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۲۰۵۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۴ قدرت، ۳۴ قدرت سحرآمیز، ۴۰ دفاع
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۴ قدرت، ۳۴ قدرت سحرآمیز، ۴۰ دفاع
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۷ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان، اما مواد لازم باید از نیفلهایم تهیه شود

Ivaldi’s Endless Mist Set

گاد آف وار

 • زره سینه: ۲۰ قدرت، ۶۴ دفاع، ۲۸ جان
 • مواد لازم: ۱۵۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۲۰۵۰۰ هک سیلور
 • زره مچ: ۱۶ قدرت، ۴۸ دفاع، ۲۱ جان
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • زره کمر: ۱۶ قدرت، ۴۸ دفاع، ۲۱ جان
 • مواد لازم: ۱۰۰۰ پژواک مه (Mist Echoes)، ۵ فلز نیفلهایم (Niflheim Alloy)، ۱ زره زنگ زده ایوالدی (Ivaldi’s Rusted Armor)، ۱۵۴۰۰ هک سیلور
 • سطح/میزان نایابی: Level ۷ (Epic)
 • مکان دریافت: باز شدن به صورت خودکار با پیش رفتن در داستان، اما مواد لازم باید از نیفلهایم تهیه شود

نظرات ۱
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato