سرویس نقشه اپل سال هاست که انتظار یک بروز رسانی قابل توجه را می کشد و حال به نظر می رسد که این شرکت برای ایجاد تغییرات مدنظرش دست به دامن کوله به دوش های پیاده ی خود شده است. اخیرا تصاویر مربوط به یکی از نیروهای انسانی واحد اپل مپس منتشر شده که او را در حال حمل یک کوله پشتی مملو از دوربین، سنسورهای لیدار و دیگر تجهیزات در یکی از خیابان های سانفرانسیسکو نشان می دهد. البته مشخص نیست که هدف اصلی این فرد چه بوده اما آنطور که مک رومرز گزارش داده وی مشغول گردآوری اطلاعات از مسیرهای پیاده روی آن منطقه بوده است.

سرویس نقشه اپل

البته این روش گردآوری اطلاعات چندان هم تازگی ندارد و پیشتر گوگل نیز با استفاده از اشخاص و البته تجهیزات مشابه نسبت به بهبود سرویس استریت ویوو خود و جمع آوری تصاویر و دیتای مورد نیاز از موقعیت های مختلفی که در آنها خودروها کارایی لازم برای تصویربرداری نداشته اند اقدام کرده بود. با این کار اپل میتواند مطمئن باشد که سرویس Maps صرفا مسیرهای پیاده رو را نمایش می دهد یا با اطمینان لازم کاربران را به سمت تقاطع ها هدایت میکند.

نخستین جزئیات در رابطه با سرویس نقشه اپل از طریق iOS 12 به دست آمد البته اشاره کنیم که تا اضافه شدن اطلاعات گردآوری شده توسط این افراد کوله به دوش زمان زیادی باقی مانده. به روز رسانی کلی برای سرویس نقشه اپل به احتمال زیاد در ابتدای امر صرفا مسیرهای پیاده رو در کالیفرنیای شمالی را پوشش خواهد داد و مشخص نیست که آیا اطلاعات کارشناسان کوله به دوش اپل نیز شامل این به روز رسانی خواهند شد یا خیر.