چند ماه پیش برد اشمیت رئیس هیئت مدیره مایکروسافت در پست وبلاگی خود به چالش ها و خطراتی پرداخت که تکنولوژی تشخیص چهره برای بشر امروز به وجود می آورد و همچنین از طرح هایی سخن به میان آورد که شرکت متبوعش برای مقابله با این خطرات دنبال می نماید.

حالا اشمیت در پست تازه خود شش اصل کلیدی را بر شمرده که مایکروسافت کسب و کارش را براساس آنها شکل داده و همزمان از تلاش هایی خبر داده که این کمپانی در راستای وضع قوانین و جهت دهی به تکنولوژی مذکور انجام می دهد.

به گفته اشمیت مایکروسافت برای تدوین این اصول از کارکنان، مشتریان، مقامات رسمی و نهادهای آکادمیک و دیگر گروه ها کمک گرفته و در ادامه قصد دارد تکنولوژی تشخیص چهره را به شیوه ای که رویکردی یکسان در قبال «همه مردم» داشته باشد، توسعه داده و به کار بگیرد. این شرکت همچنین تلاش خواهد کرد که توانمندی ها و محدودیت های تکنولوژی تشخیص چهره را مستند سازی نموده و به وضوح با دیگران به اشتراک بگذارد.

بنابر اظهارات وی مایکروسافت ازهرگونه تبعیض غیرقانونی در شرایط خدمت رسانی خود اجتناب خواهد کرد و کاربرانش را تشویق می نماید که در زمان استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره افراد را مطلع نموده و رضایتشان را جلب نمایند. همچنین به منظور جلوگیری از نقض آزادی های مدنی نیز در زمان استفاده مقامات پلیس و مجری قانون از این تکنولوژی، مکانیزم های حفاظتی لازم را برای افراد در نظر می گیرد.

به گفته رئیس هیئت مدیره مایکروسافت این شرکت قصد دارد بازخوردها و پیشنهادات لازم در خصوص اصول خود را گردآوری نموده و تا قبل از اتمام سه ماهه نخست سال آینده آنها را به کار ببندد.

برد اشمیت تکنولوژی تشخیص چهره

خبر تدوین این اصول در حالی منتشر می شود که دیگر شرکت ها به خاطر طرح ها و برنامه هایشان در رابطه با تشخیص چهره و مشتریانی که برای فروش این تکنولوژی انتخاب کرده اند، مورد انتقاد قرار دارند. برای مثال آمازون نرم افزار Rekognition خود را به گروه های مجری قانون فروخت و همین مساله انتقادات شدید کارکنانش، سرمایه گذاران و نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.

اشمیت همچنین از وضع قوانین در رابطه با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره طرفداری نموده و بر تمرکز هرچه بیشتر قانونگذاران روی مسائلی نظیر تبعیض، حریم خصوصی و نظارت انبوه خبر داد و در ادامه گفت:

ما باور داریم که دولت ها باید از سال ۲۰۱۹ به تدریج وضع و اجرای قوانین در رابطه با تکنولوژی تشخیص چهره را آغاز نمایند. روح تکنولوژی تشخیص چهره در حال بیدار شدن است و اگر ما کاری در این باره نکنیم پنج سال دیگر با مسائلی در سطح اجتماع روبرو خواهیم شد که حتی پیش بینی شان را هم نمی کردیم و در آن زمان رفع آن چالش ها به مراتب پیچیده تر از امروز خواهد بود.

او خاطر نشان کرد که شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی هم نقش خود را در این حوزه بر عهده دارند و ضروری است مکانیزم های حفاظتی لازم برای این فناوری را هرچه سریع تر ایجاد نمایند.