بیش از ۱۱ هزار دانشمند از ۱۵۳ کشور دنیا زنگ خطر در مورد تغییرات اقلیمی را به صدا در آوردند. این پژوهشگران در مقاله ای که امروز در نشریه BioScience منتشر کردند بیانیه ای را با این مقدمه به امضا رساندند:

به صورت واضح و بی پرده اعلام می کنیم که سیاره زمین در حال روبرو شدن با شرایط اضطراری اقلیمی است.

طبق گفته این دانشمندان بحران تغییرات اقلیمی با سرعتی زیاد در حال تشدید شدن است، نسبت به آنچه پیش بینی شده بود وخامت بیشتری دارد و این بحران اکوسیستم های طبیعی و سرنوشت بشریت را تهدید می کند.

انتشار این مقاله در واقع تلاشی است برای نشان دادن اوضاع «همانطور که هست» و البته ارائه شاخص هایی ساده و قابل درک در مورد تاثیر انسان روی تغییرات اقلیمی. این پژوهش شش حوزه مختلف سیاست گذاری را تبیین می کند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی باید در نظر گرفته شوند.

دولت ترامپ فرایند رسمی خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را در دستور کار خود قرار داده است

مقاله منتشر شده توسط گروه ۱۱ هزار نفری از دانشمندان که «هشدار دانشمندان جهان در مورد اضطرار اقلیمی» نام دارد یک روز بعد از آن منتشر شد که دولت ترامپ فرایند رسمی خروج آمریکا از توافق توافق اقلیمی پاریس را در دستور کار خود قرار داد؛ پیمانی که توسط دولتمردان ۱۸۸ کشور دنیا به امضا رسید تا با تغییرات اقلیمی مقابله شود.

پژوهشگران در این مقاله هشدار داده اند که باید هرچه سریع تر وارد عمل شد و در ادامه بیانیه خود آورده اند:

۴۰ سال است که از مذاکرات تغییرات اقلیمی می گذرد با این حال ما همچنان مثل سابق به انجام فعالیت های خود ادامه می دهیم و نتوانستیم از این مخمصه رها شویم.

تغییرات اقلیمی

این پژوهش از مردم می خواهد به جای دمای سطح زمین به شاخص ها نگاه کنند؛ شاخص هایی نظیر اقتصاد، نرخ رشد جمعیت، تولید گوشت و از بین رفتن پوشش گیاهی زمین و سپس به عمق اثرگذاری فعالیت های انسانی روی گرمایش زمین پی ببرند.

بحران تغییرات اقلیمی رابطه نزدیکی با مصرف بی رویه در سبک زندگی ثروتمندان دارد. کشورهای ثروتمند بیشترین سهم را در افزایش تصاعدات کربنی دارند و سرانه تصاعدات آنها بیشتر از همه است.

در این مقاله به طور مشخص از بشر خواسته شده که بی درنگ آلاینده های کربنی خود نظیر متان را کاهش دهد، در جهت بازیابی و حفاظت از اکوسیستم زمین تلاش کند، بیشتر از غذاهای گیاهی استفاده کند و مصرف جهانی محصولات حیوانی را کاهش دهد. همچنین توصیه شده که برای کنترل رشد جمعیت سرویس های تنظیم خانواده برای همه مردم راه اندازی شوند و موانع موجود برسر راه برابری جنسیتی از بین بروند.