شرکت نفتی بریتیش پترولیوم به خاطر ماهیت کسب و کارش، از نظر بسیاری، آخرین نامی است که ممکن است اقدام به حذف کربن از فعالیت های خود نماید با این حال این شرکت چنین وعده ای را داده است. این غول صنعت نفت و گاز به تازگی از طرح هایش برای رساندن سطح CO2 (هم در تصاعدات و هم در خود محصولات) خود به صفر تا سال ۲۰۵۰ خبر داده است.

بریتیش پترولیوم امیدوار است که بخشی از این هدف را با کاهش سطح کربن تولیدی در کسب و کار سوخت های فسیلی خود محقق نماید و مثلا با کاهش سطوح «غلظت» کربن و متان و رساندن آن به نیم و همچنین پیروی از سیاست هایی نظیر قیمت گذاری و ترغیب جهانیان به کاهش تصاعدات کربنی شان مقدار کربن تولیدی اش را کاهش دهد. با این حال روشن است که بریتیش پترولیوم باید سرمایه گذاری های خود در کسب و کارهای غیر نفتی را افزایش دهد و از این طریق از وابستگی خود به درآمدهای نفتی اش را کم کند تا به این هدف نایل شود.

بریتیش پترولیوم

این غول نفتی بریتانیایی اعلام کرده که در چارچوب طرح خود قصد دارد ساختارهای خود را تغییر داده و آن را متمرکزتر نماید و همزمان پایداری در فعالیت های کاری و کاهش تصاعدات کربنی را ترویج نماید.

برنارد لونی رئیس هیئت مدیره این شرکت در رابطه با پروژه جدید آن اظهار داشت:

فضای زمین برای کربن به سرعت در حال تمام شدن است و اگر بشر بخواهد کنترل اوضاع را در دست بگیرد باید سیستم های تامین انرژی جهانی را دستخوش تغییرات اساسی کند.

این اظهارات در حالی مطرح می شوند که پیشتر شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرده بود قصد دارد تولید نفت و گاز خود را بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۳۰ تا پنجاه درصد افزایش دهد؛ بنابراین شاید بهتر باشد رئیس هیئت مدیره این شرکت جدول زمانی پروژه کربن زدایی از فعالیت های خود را کمی تغییر دهد چراکه به نظر می رسد مهلت اعلام شده برای عمل به این تعهد کمی کوتاه باشد.

نکته دیگر در این باره اقدامات سیاسی بریتیش پترولیوم است. این شرکت گرچه متعهد به پیروی از یک سیاست زیست محیطی شده اما حمایت های این شرکت از سیاستمدارانی که منکر مبحث تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین هستند و همچنین لابی گری های آن بعضا با اقداماتی که در راستای حفظ محیط زیست انجام می دهد در تناقض هستند.