زارع‌پور: مساله اصلی وزارت ارتباطات اجرای شبکه ملی اطلاعات است

زارع‌پور: مساله اصلی وزارت ارتباطات اجرای شبکه ملی اطلاعات است

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در دوره جدید مساله اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل شبکه ملی اطلاعات است اظهار داشت پژوهشگاه ارتباطات باید به عنوان بازوی برنامه‌ریزی وزارتخانه و شبکه ملی اطلاعات ایفای نقش کند.

«عیسی زارع‌پور» در جمع مدیران و معاونان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این پژوهشگاه می‌تواند مغز متفکر ICT کشور باشد، گفت: «پژوهشگاه می‌تواند نقش بسیار مهم و اساسی‌ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایفا کند و نقش کلیدی بر عهده داشته باشد و به مغز متفکر ICT کشور تبدیل شود.»

او هدف از راه‌اندازی این پژوهشگاه و ماموریت آن را پاسخگویی به نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حیث کار کارشناسی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، مطالعات راهبردی و تحقیق و توسعه عنوان کرد و اظهار داشت با وجود پژوهشگاه ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید مستغنی از وجود مشاور باشد:

«اگر پژوهشگاه ارتباطات که چندین گروه پژوهشی در حوزه‌های مختلف و مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد ، کار خود را به درستی انجام بدهد، معنی ندارد که وزیر ارتباطات افرادی را به عنوان مشاور تعیین کند.»

زارع‌پور با بیان اینکه در دوره جدید مساله اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: «پژوهشگاه باید به عنوان بازوی برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی وزارتخانه و شبکه ملی اطلاعات ایفای نقش کند.»

وی در ادامه به مهمترین دلیل اینکه دبیرخانه اجرایی شبکه ملی اطلاعات به معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی محول شده است اشاره کرد و گفت: «این معاونت قرار است به مغز برنامه‌ریزی بخش ارتباطات کشور تبدیل شود، قاعدتا این مغز متفکر نیازمند بازوی قوی در حوزه برنامه‌ریزی است که پژوهشگاه می‌تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند.»

وزیر ارتباطات تاکید کرد باید از حداکثر ظرفیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای دقیق شبکه ملی اطلاعات، استفاده شود.

لزوم سرمایه‌گذاری پژوهشگاه روی تولید فناوری

زارع‌پور اعتقاد دارد بحث نوآوری که منجر به بومی‌سازی و تولید محصول شود از مواردی است که باید در پژوهشگاه پیگیری شود:

«البته نه اینکه لزوما خود پژوهشگاه ورود کند بلکه باید نظام نوآوری کشور را به خدمت بگیرید تا آن‌ها در این زمینه فعال شوند. پژوهشگاه باید روی تولید فناوری سرمایه‌گذاری کند و با استفاده از شبکه نخبگانی که در شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد زمینه تولید محصول و تجاری‌سازی آن را فراهم کند.»

او در ادامه با تاکید بر ضرورت تربیت نیروی‌های متخصص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه ارتباطات گفت: «باید آنقدر نیروی متخصص در پژوهشگاه تربیت شود که سرریز آن به ساختارهای مدیریتی وزارت ارتباطات و بخش ICT کشور وارد شود.»

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر حیات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به پژوهشگاه ارتباطات گره نخورده است، اظهار داشت:

«این موضوع بسیار با اهمیت است که پژوهشگاه ارتباطات محل شناخت مسائل و چالش‌ها و ارائه راهکارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حقیقت رگ حیاتی این بخش باشد؛ چون پژوهشگاه هم زیرساخت‌های لازم را در اختیار دارد و هم به شبکه نخبگانی کشور متصل است.»

وی تاکید کرد پژوهشگاه ارتباطات باید دیده‌بان بخش ICT کشور باشد و فناوری‌های نوین را رصد کند؛ البته نه در حد ارائه گزارش بلکه با بر عهده گرفتن نقش راهبری و استقرار کامل ایده‌های نو در نظام ICT کشور.

نظرات ۲
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato