رسول خردمندی — صفحه ۱۱
هر آنچه از ترمیناتور (Terminator) تا به امروز می‌دانیم، هاستالا ویستا بیبی!
ویجیاتو - بازی

هر آنچه از ترمیناتور (Terminator) تا به امروز می‌دانیم، هاستالا ویستا بیبی!

واقعا کسی هست با شنیدن نام آرنولد شوارتزینگر، به یاد هنرنمایی این بازیگر دوست‌داشتنی در سری فیلم‌های ترمیناتور (Terminator) نیفتد؟ ...