خاک ماه

دانشمندان برای اولین بار موفق به پرورش گیاه در خاک ماه شدند [تماشا کنید]
علمی ، نجوم و فضا

دانشمندان برای اولین بار موفق به پرورش گیاه در خاک ماه شدند [تماشا کنید]

دانشمندان دانشگاه «فلوریدا» برای اولین بار موفق به پرورش گیاه در خاک ماه شدند. این دستاورد می‌تواند پیامدهای مهمی برای ...