خورشید

دانشمندان اولین «زلزله خورشیدی» در چرخه خورشیدی 25 را شناسایی کردند
علمی ، نجوم و فضا

دانشمندان اولین «زلزله خورشیدی» در چرخه خورشیدی 25 را شناسایی کردند

با شدت گرفتن چرخه خورشیدی کنونی، گردبادی روی سطح خورشید شکل گرفته که توسط نیرومندترین شراره‌های خورشیدی چند سال اخیر ...