مالیات خودرو

چالش های اخذ مالیات خودرو با فرایند جدید نقل و انتقال و شماره گذاری
اخبار خودرو ، خودرو

چالش های اخذ مالیات خودرو با فرایند جدید نقل و انتقال و شماره گذاری

همانطور که در جریان هستید، دولت اخیرا سعی کرده است تا با راه‌اندازی سامانه امور مالیاتی و حذف دفاتر اسناد ...
پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک الزامی شد
اخبار خودرو ، خودرو

پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک الزامی شد

بر اساس قوانین جدید، مالکین خودروها پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، ...