منابع انسانی

گزارش سرمایه‌های انسانی دیجی‌کالا: افزایش 39 برابری نیروی انسانی طی 8 سال
اخبار فناوری ایران ، تکنولوژی

گزارش سرمایه‌های انسانی دیجی‌کالا: افزایش 39 برابری نیروی انسانی طی 8 سال

دیجی‌کالا دومین گزارش از سرمایه انسانی خود را منتشر کرده که از ابتدای مسیر فعالیت این مجموعه تا شهریور 1400 ...