تحقیق — صفحه ۴

ژرفای درد: درسی که فلفل‌های تند درباره درد به ما می‌دهند
سلامت ، علمی

ژرفای درد: درسی که فلفل‌های تند درباره درد به ما می‌دهند

دیوید جولیوس (David Julius) درد را می‌شناسد. این پروفسور فیزیولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، سان‌فرانسیسکو، پژوهش‌های خود را وقف ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato