تا به حال شده فکر کنید از دنیای سمت راست خود بیشتر می ترسید یا سمت چپ؟

تا به حال شده فکر کنید از دنیای سمت راست خود بیشتر می ترسید یا سمت چپ؟

طبق نتیجه یک تحقیق جدید، مردم در جوامع غربی فکر می کنند آنچه سمت چپ شان قرار گرفته، خطرناک تر از آن چیزی  است که در سمت راست قرار دارد.

این پژوهش که در نسخه آینده مجله Management Science منتشر خواهد شد توسط دانشمندان دانشگاه یوتا صورت گرفته و هدف از آن تشخیص این بوده که آیا در موقعیت های ریسکی مثل عبور از جلوی یک خودروی در حال حرکت یا تصمیم گیری برای ترک شهر بعد از زلزله در یک شهر مجاور، جهتی که خطر از آن آمده بر تصمیم گیری مردم تاثیر دارد یا خیر.

در مجموعه ای از ۴ پژوهش مرتبط، کشف شد که مردم آن جوامع نسبت به خطرهایی که از سمت چپ شان می آید خیلی محتاط تر هستند، می خواهد زلزله یا شیوع بیماری در شهری مجاور باشد یا بد نگاه کردن یک شرور شهری با ظاهری ترساننده در گوشه ای از خیابان.

در یکی از پژوهش ها نقشه ای با دو شهر جلوی افراد گذاشته و به برخی گفته شد که در شهر سمت چپ زندگی می کنند، دیگران هم در شهر سمت راست. سپس با اطلاع دادن درباره زلزله ای که در شهر مجاور آمده بود، مشخص شد افراد از زلزله در شهر سمت چپ خودشان بیشتر نگران می شوند تا زلزله در شهر سمت راست.

ترس از دنیای سمت چپ

در پژوهشی دیگر در کلمبیا، از ۳۹۰ عابر پیاده در حین عبور از خیابان فیلم گرفته شد. وقتی ترافیک خیابان از سمت چپ به آنها نزدیک می شد با عجله بیشتری عبور می کردند، حال آنکه سرعت ترافیک در هر دو وضعیت (از چپ یا از راست) یکسان بود.

در پژوهش سوم، محققین صدای پارس سگ را در وسط پیاده رو شبیه سازی کردند. وقتی افراد آن را از سمت چپ خود می شنیدند، بیشتر از جا می پریدند تا زمانی که صدا از راست می آمد.

محققین به این نتیجه رسیده اند که این وابستگی جهتی، یا ارتباطی با جهت خواندن و نوشتن دارد، یا مربوط به تخصص نیمکره های مغز است که با راست دست یا چپ دست بودن همبستگی دارد. البته در این پژوهش ها نقش این عوامل کنترل نشده.

جهت خواندن و نوشتن یا راست دست و چپ دست بودن؛ مسئله کدام است؟

بنابراین دو احتمال وجود دارد. شاید در جوامعی که زبان نوشتاری شان از راست به چپ است، خطرهای سمت راست بیشتر حساسیت افراد را بر می انگیزد و بالعکس. و البته ممکن است راست دست یا چپ دست بودن باعث این حساسیت جهتی نسبت به خطرات باشد.

اگر احتمال اول برقرار باشد، این سوال پیش می آید که ملت هایی با زبان نوشتاری عمودی از کدام خطرات می ترسند. خطرات آسمانی؟ به هر حال یک نکته مسلم است، بیشتر تحقیق شوندگان از خطرات سمت چپ و یا راست به یک اندازه نگران نمی شوند و این یعنی یک جای کار متعادل نیست.

نظرات ۳۶
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato