دارپا مشغول ساخت نفربَرهای زرهی هوشمندتر و سریع تر برای ارتش آمریکاست

در میان تهدیدات پیش روی نیروهای آمریکایی مستقر در خاور میانه، مواد منفجره دست ساز شاید اصلی ترینشان باشند و در پاسخ به همین تهدید، مدتی است که نفربرهای زره پوش این کشور انعطاف پذیری بیشتری در برابر این بمب ها پیدا کرده اند.

اما توانایی خودروهای زرهی نظیر MRAP در مقابله با قدرت یک انفجار به بهای کم شدن سرعت حرکت آنها، مانورپذیری، بالا رفتن میزان مصرف سوخت و در نهایت زیاد شدن هزینه توسعه و ساخت شان تمام شده است.

به همین خاطر است که دارپا اخیرا قراردادی را با هشت موسسه مختلف در آمریکا به امضا رسانده تا از آنها در توسعه نسل آتی نفربرهای زرهی هوشمند با وزن کمتر و سرعت و چالاکی بیشتر کمک بگیرد.