نمونه اولیه هایپرلوپ طراحی شده امروز نخستین آزمایش عمومی اش را پشت سر می گذارد

صبح امروز قرار است یکی از شرکت هایی که پیشتر روی ساخت هایپرلوپ کار می کرد نمونه عملیاتی از طرح خود را در صحرای نوادای آمریکا مورد آزمایش قرار دهد. این هایپرلوپ نخستین مدل از تکنولوژی حمل و نقل یاد شده است که در مقیاس کامل ساخته شده و آنطور که گفته می شود قادر است با سرعت بالغ بر 480 کیلومتر بر ساعت در محیط باز حرکت کند و اگر این آزمایش با موفقیت انجام بگیرد انتظار می رود که آینده حمل و نقل به کلی متحول گردد.

این آزمایش که به تعبیر مهندسان «تست رانشی فضای باز» یا POAT نام گرفته نخستین تست عمومی سیستم رانشی الکترومغناطیسی طراحی شده توسط شرکت هایپرلوپ وان است که پیشتر با نام هایپرلوپ تکنولوجیز شناخته می شد و امروز انیمیشنی که در ادامه خواهید دید را منتشر کرد.