توییتر در بیانیه ای نیز اعلام کرد که امنیت، اولویت اصلیشان است و تعهد داده که می خواهد این پلتفرم جایی باشد برای آزادی بیان. توییتر معتقد است که امنیت آنلاین با مشارکت به دست می آید.

بر اساس یک گزارش از ماه ژولای، در مقایسه با سال گذشته توییتر پاسخ به گزارش های کاربران را ۱۰ برابر بیشتر کرده. همچنین، رفتارهای توهین آمیز نیز نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

جک دورسی، مدیرعامل توییتر اما رویکردی باز نسبت به این مسئله دارد و می گوید که کاربران باید بگذارند تجربه این قابلیت جدید ادامه پیدا کند و اگر در آینده کاربران کاملا مخالف محدودیت ۲۸۰ حرفی بودند، تعداد حروف می تواند به ۱۴۰ باز گردد.

پیش از آنکه توییتر بخواهد قابلیت را به طور گسترده برای همه کاربران ارائه دهد، قرار است بازخورد گروه کوچک فعلی جمع آوری شده و آن ها نظر خود را در مورد توییت های ۲۸۰ حرفی بگویند.