در حالی که هر دو سیاره به دور یک کوتوله سرخ -برخی از سردترین ستاره های جهان- می گردند، ستاره Ross 128 b مهمان نواز تر است و به اندازه ستاره Proxima b، اشعات خورشیدی ساطع نمی کند؛ بنابراین هیچ اشعه فرابنفش یا ایکسی وجود ندارد که باعث نابودی حیات شود.

علاوه بر این، Ross 128 b احتمالاً هنوز اتمسفر دارد، زیرا گردش کُند آن و فعالیت های مغناطیسی خفیف به این معناست که اتمسفر سیاره به سرعت دچار فرسایش نمی شود. اخترشناسان این سیاره فراخورشیدی را به کمک تاسیسات HARPS واقع در شیلی کشف کردند.

بنابر اطلاعات به دست آمده از HARPS، سیاره فراخورشیدی Ross 128 b تا 35 درصد از زمین بزرگ تر بوده، هر 9.9 روز یکبار به دور ستاره خود می گردد و فاصله ای تا 20 برابر کمتر با ستاره خود در قیاس با فاصله زمین و خورشید دارد. با این حال، خورشید ما برخلاف Ross 128 که کوتوله ای سرخ است، کوتوله ای زرد به حساب می آید و دمایی تا دو برابر بیشتر دارد.