اگر هدف غایی چین واقعاً کاهش آلودگی و ترافیک باشد، مقامات این کشور می توانند به آسانی از سنسورهایی برای تشخیص جریان ترافیک و تعداد اتومبیل های موجود در محدوده استفاده کنند که نیازی به اطلاعات شخصی افراد نیز ندارند. در عوض سیستم های RFID همچون شبکه ای بزرگ برای سرک کشیدن به زندگی مردم به نظر می رسند که تکنولوژی هایی مانند دوربین های پیشرفته، تشخیص چهره و مانیتورینگ آنلاین را شامل می شوند.