تصور افراد نابینا از رنگ چیست؟

وقتی درباره شیء فکر می‌کنیم شکل، رنگ یا حسی نسبت به آن در ذهنمان ایجاد می‌شود. تحقیقات عصب‌شناسی نشان می‌دهد که هر کدام از این مفاهیم قسمت متفاوتی از مغز را فعال می‌کند. پس افراد نابینا که هیچ تصوری از رنگ ندارند، چه می‌شوند؟

آیا پردازش مفهوم رنگ در مغز یک فرد نابینا نسبت به یک فرد معمولی متفاوت است؟ دانشگاه هاروارد در یک مطالعه جدید درک ناچیز جامعه علمی از نحوه پردازش انواع مختلف اطلاعات را بهبود می‌بخشد.

در تحقیق قبلی از افراد خواسته شد تا درباره مفاهیم انتزاعی و انضمامی فکر کنند. سپس از مغز آنها اسکن گرفته شد. نتایج نشان داد که این مفاهیم بسیاری از قسمت‌های مغز را فعال می‌کند.

مراکز زبان در واکنش به مفاهیم انتزاعی و مراکز حسی در پاسخ به مفاهیم انضمامی فعال می‌شوند. قسمتی از مغز به نام لوب گیجگاهی قدامی چپ بیشترین فعالیت را در درک مفاهیم دارد.

با این حال جهان تنها از مفاهیم انتزاعی و انضمامی ساخته نشده است. مغز چگونه رنگ‌ها و احساسات را پردازش می‌کند، چه قسمت‌های درگیر پردازش این مفاهیم می‌شوند؟

افراد نابینا رنگ را چگونه درک می‌کنند؟

محققان هاروارد در مطالعه جدیدی مغز 14 فرد بینا و 12 فرد نابینا را اسکن کردند. سپس کلماتی را برای آنها خواندند که شامل مفاهیم انضمامی، انتزاعی و بصری می‌شد.

مشخص شد مفاهیم انتزاعی و انضمامی در افراد بینا و نابینا قسمت‌های مشابهی از مغز را فعال می‌کنند. مفاهیم انتزاعی قسمت میانی لوب گیجگاهی قدامی و مفاهیم انضمامی قسمت جانبی لوب گیجگاهی قدامی را درگیر می‌کنند.

تفاوت اصلی افراد بینا و نابینا در مفاهیم بصری است. پردازش مفهوم رنگ قرمز در افراد بینا در قسمت جلویی لوب گیجگاهی قدامی صورت می‌گیرد. اما در افراد نابینا برای پردازش مفهوم رنگ قرمز قسمت جانبی لوب گیجگاهی قدامی فعال می‌شود که مسئولیت پردازش مفاهیم انتزاعی را برعهده دارد.

به گفته دانشمندان، در افرادی که به طور مادرزادی نابینا هستند، پاسخ عصبی به مفهوم رنگ قرمز مشابه با عدالت است که مفهومی انتزاعی محسوب می‌شود. انتزاعی بودن مفهوم رنگ قرمز در افراد نابینا مانند انتزاعی بودن یک فضیلت در افراد بیناست. در هر دو مورد اطلاعات در قسمتی از مغز پردازش می‌شوند که از طریق فرایندهای زبانی به دست می‌آیند.

 

 

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟