خودروی Bloodhound برای شکستن رکورد سرعت زمینی آزمایش شد [تماشا کنید]

شما در حال مشاهده یک ویدیو از مطلب «خودروی Bloodhound برای شکستن رکورد سرعت زمینی آزمایش شد [تماشا کنید]» هستید. برای مطالعه کامل این مطلب، خودروی Bloodhound برای شکستن رکورد سرعت زمینی آزمایش شد [تماشا کنید]

آخرین ویدیوها

رمزتان را گم کرده‌اید؟