دولت هند به توییتر هشدار داده در صورتی که از فرامین این کشور برای حذف آنچه «محتوای التهاب آفرین» خوانده پیروی نکند، کارکنان این شرکت باید خود را برای زندان بالقوه آماده کنند. دولت هند این هشدار را پس از آن صادر کرده که توییتر ۲۵۷ حساب کاربری منتقد دولت را از حالت مسدودی خارج کرد.

سیاست‌های «نارندرا مودی»،  نخست وزیر هند اخیرا با اعتراضات گسترده‌ای از سوی کشاورزان مواجه شده. سرکوب این اعتراضات از سوی دولت باعث اعتراض احزاب مخالف و روزنامه نگاران شد که در پی آن برخی حساب‌های کاربری از سوی توییتر مسدود شدند. این شبکه اجتماعی اما اخیرا این حساب‌ها که در میان آن صفحات رهبران احزاب مخالف و روزنامه نگاران منتقد دیده می‌شود را از حالت مسدودی خارج کرده است.

در واکنش به این اقدام وزیر فناوری اطلاعات هند با این ادعا که هشتگ‌ مورد استفاده معترضان برای سوءاستفاده و ایجاد التهاب و تنش بی اساس بکار رفته، از توییتر خواسته در تصمیم خود تجدید نظر کند:

«توییتر یک واسطه است و باید از دستورات حکومت تبعیت کند. خودداری از انجام اینکار به اقدامات کیفری منجر می‌شود.»

اقدامات دولت در زمینه سرکوب مخالفان در شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای گسترده‌ای از سوی برخی سیاستمداران و روزنامه‌های این کشور و حتی افراد سرشناس غیر هندی نظیر «ریحانا»، خواننده آمریکایی و «گرتا تونبرگ»، فعال محیط زیست مواجه شده است.

هشدار دولت هند یکبار دیگر توییتر را بر سر دو راهی حفاظت از کارکنان و منافع مالی خود یا متهم شدن به پشتیبانی از سانسور به نفع یک طرف منازعات سیاسی قرار داده است. هرچند به نظر می‌رسد بر اساس قانون هند که شبکه‌های اجتماعی را به حذف اطلاعات اثرگذار بر نظم عمومی مجبور می‌کند، توییتر چاره‌ای جز تبعیت از این دستور نداشته باشد.