زوال عقل

مطالعه جدید: افراد منزوی بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل در سنین بالا قرار می‌گیرند
سلامت ، علمی

مطالعه جدید: افراد منزوی بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل در سنین بالا قرار می‌گیرند

دانشمندان در مطالعه جدیدی دریافتند افراد منزوی از نظر اجتماعی دارای حجم ماده خاکستری کمتری در مغز هستند. آن‌ها پس ...